Nhà thuốc Trung Sơn 96

Nhà thuốc Trung Sơn 96

||

951 đường tỉnh 926, Trường Long, Phong Điền, Cần Thơ

||

6h30 - 22h

||

1800 55 88 98

||

https://goo.gl/maps/WXe9GB8LptUo1JP48

||

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15717.736384998103!2d105.6355367!3d9.9809546!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a08f92eee97b09%3A0x21ce30069d797042!2zTmjDoCBUaHXhu5FjIFRydW5nIFPGoW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1676533163990!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

Vừa Mới Xem

  • THIẾT BỊ CHÍNH HÃNGđa dạng và chuyên sâu

  • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀYkể từ ngày mua hàng

  • CAM KẾT 100%chất lượng sản phẩm

  • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂNtheo chính sách giao hàng

GIỎ HÀNG

Giỏ hàng của bạn trống

TỔNG TIỀN
0₫
Phí vận chuyển sẽ được tính ở trang thanh toán. Bạn cũng có thể nhập mã giảm giá ở trang thanh toán.
Icon clisk