Nhà thuốc Trung Sơn 75

Nhà thuốc Trung Sơn 75

||

190 Nguyễn An Ninh, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

||

6h30 - 22h

||

1800 55 88 98

||

https://www.google.com/maps/place/Nh%C3%A0+thu%E1%BB%91c+Trung+S%C6%A1n/@10.0318062,105.7826006,15z/data=!4m6!3m5!1s0x31a062a1a5b9cd1f:0xe23d28d860ea528c!8m2!3d10.0318062!4d105.7826006!16s%2Fg%2F11c2y565_5?sa=X&hl=vi&ved=2ahUKEwjhos_6gpf9AhVmm1YBHYz2AhAQ_BJ6BAhiEAk&coh=164777&entry=tt

||

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d15715.275226938786!2d105.7826006!3d10.0318062!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a062a1a5b9cd1f%3A0xe23d28d860ea528c!2zTmjDoCB0aHXhu5FjIFRydW5nIFPGoW4!5e0!3m2!1svi!2s!4v1676446791296!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>

Vừa Mới Xem

  • THIẾT BỊ CHÍNH HÃNGđa dạng và chuyên sâu

  • ĐỔI TRẢ TRONG 30 NGÀYkể từ ngày mua hàng

  • CAM KẾT 100%chất lượng sản phẩm

  • MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂNtheo chính sách giao hàng

GIỎ HÀNG

Giỏ hàng của bạn trống

TỔNG TIỀN
0₫
Phí vận chuyển sẽ được tính ở trang thanh toán. Bạn cũng có thể nhập mã giảm giá ở trang thanh toán.
Icon clisk