1. Chứng nhận: “TRUSTED QUALITY SUPPLIER 2018” – NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG 2018

TRUSTED QUALITY SUPPLIER  2018” – NHÀ CUNG CẤP CHẤT LƯỢNG 2018 - TSACARE.COM

  • Kết quả này được chứng nhận bởi Viện Doanh nghiệp Việt Nam Trung tâm đánh giá Chỉ số Tín nhiệm Doanh nghiệp phối hợp với Tổ chức đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu), Tổ chức liên kết Thương mại Toàn cầu – Global GTA (Vương Quốc Anh)
  • Link về giá tri giải thưởng: https://goo.gl/X9bJfE

2. Giải thưởng: “THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2018"

THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2018 - TSACARE.COM

  • Do hiệp hội Doanh Nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam (VINASME) phối hợp cùng  Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore trao giải
  • Link giới thiệu về giá tri giải thưởng: https://goo.gl/uYAHZi
1800 558898